Naša muzika sa začala tvoriť v roku 2000 a spočiatku pôsobila ako trojčlenná ľudová hudba v zložení husle, viola, kontrabas popri Folklórnej skupine Lubená bez vlastného názvu. Spolu s Lubenou sa zúčastnila mnohých folklórnych festivalov a vystúpení doma, aj za hranicami Slovenska. Ľudová hudba sa onedlho rozrástla o ďalší hudobný nástroj - cimbal. Postupne sa muzika kreovala a hľadala vhodný názov, s ktorým by sa identifikovala úplne presne. A tak vznikla Poluvská muzika, štvorčlenné zoskupenie hrajúcich a spievajúcich muzikantov z Poluvsia na hornej Nitre!

Dominika Kulaviaková (cimbal)

Dominika Kulaviaková (cimbal)

Rok narodenia: 1989 1996-2003: Základná umelecká škola v Nitr. Pravne- spev 2003-2007: Základná umelecká škola v Bojniciach- cimbal Folklór znamená v mojom živote veľa. Venujem sa mu od 4 rokov, kedy som začala chodiť do DFS Malá Lubená v Poluvsí, v roku 1999 som sa stala členkou DFS Malý Vtáčnik z Prievidze, najskôr tanečnica a speváčka, neskôr som sa v tomto súbore začala venovať hre na cimbal. Som taktiež členkou FSk Lubená, v ktorej pôsobím od roku 2001. V Cimbalovej muzike z Poluvsia som začala hrať v roku 2004 a hrá nám to spolu do teraz. Rok 2007 pre mňa znamenal začiatok pôsobenia vo FS Zobor z Nitry, ktorý pôsobí pri Slovenskej poľnohospodárskej uneverzite, kde v súčasnosti študujem. Aby som toho nemala málo, od roku 2010 som súčasťou ženskej speváckej skupiny Vranky z Nitry.

Tomáš Šujan (viola)

Tomáš Šujan (viola)

Rok narodenia : 1984. 1991 - 1998 : Základná umelecká škola - hra na klavír a keyboard. 1998 - 2002 : Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza (odbor programovanie a algoritmy). 2002 - 2007 : Inžinierske štúdium na SPU v Nitre odbor Ekonomika podnikov. Od roku 1998 : členom FSk Lubená spočiatku ako spevák a tanečník a od roku 1999 člen ľudovej hudby, neskôr Cimbalovej muziky z Poluvsia až doposiaľ.

Marian Šujan (kontrabas)

Marian Šujan (kontrabas)

Rok narodenia : 1973 Od malička som bol k hudbe a piesni (hlavne ľudovej) vedený a veľmi ma lákala. Od otca - muzikanta som sa naučil základom hre na akordeón a na strednej škole od spolužiaka hru na gitaru. 1988 - 1992 : Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen (prevádzka a údržba dopravných prostriedkov) 1993 - 1997 : Inžinierske štúdium na Žilinskej univerzite odbor Skúšanie cestných vozidiel. V roku 1989 som začal chodiť do folklórnej skupiny Lubená najskôr ako spevák a tanečník a krátko na to som sa začal učiť hre na kontrabas. Aktívne som pôsobil v dedinskej folklórnej skupine, istý čas aj ako umelecký vedúci. Od roku 2005 som basistom a upravovateľom piesní Cimbalovej muziky z Poluvsia.

Ján Strmenský (husle)

Ján Strmenský (husle)