Poluvská muzika predstavuje CD, na ktorom nájdete výber ľudových piesní z rudnianskej doliny, ktoré počas štúdia folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre zozbierala PhDr. Milena Pánisová v rámci etnologických terénnych výskumov. Získaný výskumný materiál využívala aj pre spracovanie do scénickej podoby ako vedúca DFS Džbánik a FSk Sečanka v rodnej obci Seč. Do spomínaného subregiónu rudnianskej doliny patria obce, ktoré nájdeme severozápadne od Prievidze, v regióne horná Nitra.
Poluvská muzika pripravila výber piesňového materiálu z tejto doliny, pričom vybrali piesne zaujímavé po melodickej, poetickej i estetickej stránke.

Zvukový majster: Jakub Kravec
Hudobná réžia: Ladislav Šándor
Výber a úpravy piesní : Poluvská muzika
Grafický dizajn a fotografie: Milan Tarabčík
Vyrobené v Ragtime Records Ostrava © 2015

HUDOBNÉ UKÁŽKY